Η εταιρία ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ ΑΤΒΕΕ είναι μία δυναμική εταιρία παραγωγής αερίων που ιδρύθηκε το 1996. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμφιάλωση και διακίνηση Βιομηχανικών και Φαρμακευτικών Αερίων. Εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην βιομηχανική περιοχή Σίνδου σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Η εταιρία είναι επίσης από τις ελάχιστες εταιρίες παραγωγής ασετυλίνης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ ΑΤΒΕΕ διαθέτει Ιατρικό Οξυγόνο, σε αέρια και υγρή μορφή, διαθέτει πλήρη γκάμα βιομηχανικών αερίων για πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών, όπως αέρια συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, αέρια για αδρανή ατμόσφαιρα συσκευασίας τροφίμων, μίγματα αερίων και αέρια υψηλής καθαρότητας. Τα αέρια που διαθέτει η εταιρία ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ ΑΤΒΕΕ είναι τα αέρια Οξυγόνο, Άζωτο, Αργόν, Ήλιον, Ασετυλίνη, Υδρογόνο, Πρωτοξείδιο του Αζώτου, Διοξείδιο του Άνθρακα και μίγματα αυτών.
Τα πεπιεσμένα αέρια διατίθενται τόσο σε φιάλες διαφόρων μεγεθών όσο και σε συστοιχίες φιαλών.

Η εταιρία από την ίδρυσή της λειτουργεί με όραμα την εδραίωση ως καταξιωμένος παραγωγός και προμηθευτής βιομηχανικών και φαρμακευτικών αερίων.

Προσανατολισμός της εταιρίας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών και να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα που ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Αξίες της εταιρίας είναι ο σεβασμός στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, η υπευθυνότητα και η ασφάλεια.

Πιστοποιήσεις

Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Βασική αρχή και δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ ΑΤΒΕΕ αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, και να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και των συστάσεων των αρμοδίων αρχών).

Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας την βιωσιμότητά της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ. Δ. Α.Τ.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018, το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την εταιρεία για όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των παραγόμενων βιομηχανικών αερίων της που προορίζονται στη βιομηχανία τροφίμων και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 που εφαρμόζεται στην: Παραγωγή-εμφιάλωση και εμπορία αερίων για βιομηχανική, εργαστηριακή, ιατρική χρήση, Κέντρο επανελέγχου φιαλών, φιαλών πυροσβεστήρων & φορητών αναπνευστικών συσκευών.
  • Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ελέγχου. Παρέχει επίσης τους απαραίτητους πόρους και για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.
  • Θέτει μετρήσιμους Στόχους για το Σ. Δ. Α. Τ. καθώς και για το ΣΔΠ σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διεργασιών. Οι Στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ. Δ. Α. Τ. και ΣΔΠ από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ασφάλεια των βιομηχανικών αερίων που προορίζονται για τη βιομηχανία τροφίμων αλλά και σε άλλες χρήσεις.
  • Η πολιτική ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων ανασκοπείται ετησίως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σαχινίδης Νικόλαος

Επικοινωνήστε μαζί μας και βρείτε λύσεις στις ανάγκες σας.