Βιομηχανία & Μεταλλουργία

Παράγουμε ειδικά αέρια για χρήση σε διεργασίες επεξεργασίας παραγωγής μετάλλων.

Κοπή και συγκόλληση μετάλλων

Συνοδευτικά – προστατευτικά Αέρια κοπής και συγκόλλησης μετάλλων.

Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

Αέρια τροφίμων ως πρόσθετα, συστατικά και αέρια ωρίμανσης τροφίμων.

Χημική Βιομηχανία

Αέρια κατάλληλα για χρήση σε χημικές δραστηριότητες.

Φροντίδα & Υγεία

Παρέχουμε όλη τη γκάμα των ιατρικών και φαρμακευτικών αερίων.

Εργαστήρια & αναλύσεις

Διαθέτουμε αέρια για εξειδικευμένες ανάγκες, όπως αέρια βαθμονόμησης – εργαστηριακή διαπίστευση.

Ιχθυοκαλλιέργειες

Αέρια για τη σωστή και γρήγορη ανάπτυξη στις υδατικές ιχθυοκαλλιέργειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και βρείτε λύσεις στις ανάγκες σας.