Εργαστήρια & αναλύσεις

Προμηθεύουμε με αέρια για τις εξειδικευμένες ανάγκες των ιατρικών εργαστηρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας και βρείτε λύσεις στις ανάγκες σας.